Monday, January 27, 2014

Let's shareHindi dapat tayo ang lagi na lang sa gitna ng limelight.

Mas mahalaga na unahin  natin ang ibang tao at tumulong sa kanilang mga problema sa pamamagitan ng pagbabahagi ng mga useful na bagay.

Kung ano ba ang pwedeng maging parte mo sa paghanap ng solusyon sa kanilang mga iniisip.

Let us share. 
Let's observe. 
Listen.
And help.

Most of all magbasa basa din ng mga power books para magkaron ng changes sa attitude. 

The Game of Life and How to Play It- 
Think and Grow Rich

Marami dun sa Supreme Wealth Library, pili ka lang. 

RB+ If you think this post is helpful,click and like my page. :)