Monday, July 22, 2013

Living in The Rising Sun.

Japanese snacks.
Pag may trabahador sa bahay, common sense estehh...kultura...err.... ritwal... tradisyon na labasan ng miryenda every 10 am and 3 pm. 

Minsan may share pa akong ulam sa kanila. 
Ganun lang ang life. 

RB+  happy lahat. 

No comments:

Post a Comment